บริจาคสมทบทุนให้กับคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล เพื่อสร้างห้อง ICU ความดันลบ เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด