อดีตเป็นวิสัญญีแพทย์ หัวหน้าห้องผ่าตัด ประจำจังหวัดบึงกาฬ