ได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอน เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ให้กับบุคคากรทางการแพทย์ ตามรพ.ต่างๆ