ร่วมบริจาคในการสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์รักษาผู้ป่วยโควิค 19 ให้กับโรงพยาบาลศิริราช