วิทยากรหายปวดได้ไม่ต้องใช้ยา ไม่ต้องผ่าตัด ให้กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย